Kolofon

Lastnik spletnega mesta:

Kärntner Automobil- und Touringclub / Koroški avtomobilski in touring klub (KATC ali ÖAMTC Kärnten / Koroška)
Alois-Schader-Straße 11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee / Celovec
Telefon: +43 (0) 463 32523 97005
Spletna stran: http://www.oeamtc-kaernten.at
E-naslov: kaernten@oeamtc.at
Matična številka: 479284817
Upravni organ: Landespolizeidirektion Kärnten / Deželna policijska uprava avstrijska Koroška
ID za DDV: ATU36845009

Zakoniti zastopnik:
Mag. Eckhard Wabnig, deželni direktor ÖAMTC Kärnten / Koroška

 

Namen in dejavnosti društva:

  • spodbujanje mobilnosti s posebnim ozirom na družbeno odgovornost, varovanje naravnih virov, uravnoteženje nasprotujočih si interesov med individualno mobilnostjo in varovanjem okolja, nadaljnje razvijanje medsebojnega razumevanja udeležencev cestnega prometa;
  • spodbujanje potovanj na način čim bolj učinkovitega koriščenja razpoložljivih prometnih virov in z ozirom na ekološko osveščen turizem kot tudi v obliki varnega in urejenega prometa vseh potnikov v času turističnih potovanj, zlasti članov tujih avtomobilskih klubov pri nas ali članov ÖAMTC v tujini;
  • podpiranje dejavnosti za zagotavljanje varnosti v prometu glede na ostale cilje društva;
  • podpiranje interesov članov kot potrošnikov glede na ostale cilje društva;
  • podpiranje dejavnosti mladih v prostem času, pri športu, počitku in izobraževanju glede na ostale cilje društva;
  • podpiranje dela reševalnih služb in nudenje pomoči v sili.

 

Temeljno poslanstvo:

ÖAMTC se vidi kot sogovornik in podpornik interesov svojih članov pri vseh vprašanjih o mobilnosti. Sledi družbenokoristnim ciljem in kot društvo ni usmerjeno v ustvarjanje dobička. Naši mediji služijo obveščanju članov društva kot tudi zainteresirane javnosti.

Informacije o piškotkih lahko najdete na strani o varstvu osebnih podatkov.

Media: © Helge Bauer www.helgebauer.at | oeamtc.at | ÖAMTC Rudolf Laresser