sodelovanje z

Bacher Reisen

Posebna cena ÖAMTC za šole in otroške vrtce. Partnerstvo s koroškimi avtobusnimi prevozniki.
AUVA

Nesrečam se najbolje izogibamo s preventivnim ravnanjem. Naš partner pri zadevah, ki se nanašajo na prometno varnost.
Gesundheitsland Kärnten

„Gesunder Kindergarten“ in „Gesunde Schule“ – Pošljite prošnjo za subvencioniranje prevoza!
Stadt Villach / Mestna občina Beljak

Prometna vzgoja na najmodernejšem kompleksu v Avstriji – omogočena s podporo Mestne občine Beljak.
Land Kärnten

Alpe-Adria-Projekt für die Verkehrssicherheit der Kinder im Dreiländereck.
Bewusst Sicher

Für mehr Sicherheit in Kärnten